EUROAISLANTE Alumini 2U

Descripció

Placa aïllant de Poliisocianurat (PIR) recoberta en ambdues cares, amb làmina d’alumini de 50 micres, per aplicació com a suport d’impermeabilització en cobertes metàl•liques tipus Deck, tant per a cobertes noves com per a rehabilitació. Marcat CE (EN 13165). Reacció al foc segons Euroclasses (valor en aplicació final d’ús) B-s2,d0.

Aquest producte es fabrica en: Poliisocianurat (PIR)

Solucions