ARTIC PIR 1075 Panell frigorífic

Descripció

Panell sandvitx aïllant de poliisocianurat (PIR) autoportant amb doble cobertura metàl.lica d'acer destinat a parament i sostres d'interiors d'instal.lacions frigorífiques.

Aquest producte es fabrica en: Poliisocianurat (PIR)Acer

Solucions