ARTIC PIR 1150 Panell frigorífic

Descripció

Panell sandvitx de poliisocianurat (PIR) autoportant amb doble cobertura metàl.lica d'acer destinat a paraments i sostre interiors d'instal.lacions frigorífiques.

Aquest producte es fabrica en: Poliisocianurat (PIR)

Solucions