ETNA ADVANCE 600 PIR

Descripció

Panell sandvitx de façana arquitectònica ETNA ADVANCE 600 PIR d’Europerfil. Marcat CE (EN 14509). Reacció al foc Euroclase B-s1,d0. Sistema d’unió encadellat i fixació oculta. Gruix de 50 mm, ample estàndard 600 mm (altres amples: 900 i 1000mm); compost per xapa exterior i interior d’acer galvanitzat i prelacat de gruixos de 0,75mm exterior/0,5mm interior (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Aïllament intermedi amb nucli de poliisocianurat (PIR). Ofereix una estètica arquitectònica gracies a l’acabat exterior llis, la unió encadellada amb fixació oculta i la junta enrassada a les quatre cares. Muntatge horitzontal. Amb el panell es subministra: fixacions auto perforants amb platina de reforç. Para la correcta instal•lació del panel ETNA Advance és necessària la instal•lació de juntes d’EPDM longitudinals i transversals. Complements auxiliars: grapes d’arrencada.

Aquest producte es fabrica en: