NEREO Plus

Descripció

Panell aïllant autoportant format per una coberta exterior metàl·lica d'acer amb recobriment "Esmeralda Plus" d'elevada durabilitat, una ànima aïllant d'escuma de poliuretà (PUR) i la làmina inferior NEREO (LSU).

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions

Recobriments