CASSETTE

Descripció

CASSETTE arquitectònic metàl•lic (325-525) d’Europerfil. Alçada de nervi 30mm, ample útil 325-525 mm, gruix de 0,75 mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: cantonades plegades horitzontals i verticals.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions