EUROLINE Ample Variable (Façana)

Descripció

Perfil metàl•lic arquitectònic EUROLINE Ample variable d’Europerfil. Alçada de nervi 24mm, amples disponibles 100, 150, 200 i 250 mm, gruix de 1mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: aplicació de perforats per il•luminació i ventilació natural, cantonades plegades horitzontals i verticals.

Aquest producte es fabrica en: Aceraltres materials: alumini, acer inox., corten, coure i llautó, consultar.