EUROLINE-N300 (Façana)

1.300.32

Descripció

Perfil metàl·lic arquitectònic EUROLINE-N300 (1.300.32) d’Europerfil. Alçada de nervi 32mm, ample útil 300mm*, gruix de 0,75 mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: aplicació de perforats per il•luminació i ventilació natural. (*) L’ample útil també pot ser de 400 mm.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions