CRETA Micronervat (Façana)

3.340.60

Descripció

Perfil metàl•lic arquitectònic CRETA (3.340.60) d’Europerfil. Alçada de nervi 60mm, ample útil 1020 mm, gruix de 1,00 mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Micronervat aplicat a bandes superiors i inferiors. Complements auxiliars: Aplicació de perforats per il•luminació i ventilació natural.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions