Sistemes constructius

Europerfil desenvolupa i fabrica sistemes constructius de tancament metàl·lic de coberta i façana engatillada i de façana ventilada amb l'objectiu d'oferir nous sistemes constructius a l’hora de projectar l’envolvent metàl·lica de l’edifici.

Sistema de coberta i façana engatillada Eurodesign - Casal Palaudaries

EURODESIGN és el sistema coberta i façana engatillada que permet la creació de cobertes i façanes arquitectòniques, amb línies i formes singulars a longituds infinites. Amb EURODESIGN s'amplien les possibilitats de creació de cobertes i façanes metàl·liques gràcies a la seva versatilitat i l'àmplia gamma de materials disponibles.

Les principals característiques del sistema de coberta i façana EURODESIGN són:

Saber-ne més sobre EURODESIGN

 

Sistema de façana ventilada Eurohabitat - Vivendes VPO Gavà

El sistema de façana ventilada EUROHABITAT, és un sistema de tancament multicapa que resol per complet el tancament de façana de manera ràpida, econòmica, eficaç i flexible.

Per tractar-se d'un sistema multicapa, ofereix molt bones prestacions de confort i aïllament a un cost similar al d'un tancament vertical convencional, amb rendiments de col·locació en obra i facilitat de control infinitament superiors.

És lleuger, es munta en sec, permet la col·locació de diferents pells exteriors i pot incorporar tots els recorreguts verticals d'instal·lacions que requereixi l'edifici.

Saber-ne més sobre EUROHABITAT