Eurodesign, Coberta i façana engatillada

L'arquitectura moderna ens mostra un ampli ventall de formes, producte de la constant evolució dels materials i dels sistemes constructius que fan de qualsevol edifici un ens singular, ple de matisos que s'integren a l'entorn amb volums i espais nous.

El constant afany d'innovació d'EUROPERFIL ens ha portat a desenvolupar un nou sistema constructiu basat en safata engatillada per a la creació de cobertes i façanes arquitectòniques, especials, diferenciades i úniques, fent realitat tot tipus de formes arquitectòniques.

Sistema constructiu EURODESIGN permet crear línies i formes singulars, longituds infinites, ampliant les possibilitats de creació arquitectònica gràcies a la seva versatilitat.

Detalle constructivo Sistema Eurosedign

Avantatges del sistema

La versatilitat del sistema permet la fabricació de tot tipus de corbats a peu d'obra, facilitant la creació de longituds fins a 50 metres, sense talls ni juntes, amb amples i radis variables, i en una àmplia gamma d'acabats metàl·lics i materials nobles. El sistema de coberta engatillada d'EUROPERFIL evita les perforacions a la pell exterior, garantint totalment l'estanquitat (fins i tot en pendents inferiors al 2%) i el funcionament òptim del material exterior a causa de la lliure dilatació dels materials.

 • Fabricació in situ amb unitat de mòbil de perfilat:

  La producció a peu d'obra permet un important estalvi energètic i de pèrdues de material, així com una gran rapidesa d'execució ja que el perfilat i el muntatge poden ser simultanis. La conseqüència directa és una reducció significativa del cost global. Elimina les juntes transversals per tractar-se d'un procés continu.

 • Tancament Mecànic:

  L'engatillat aporta una unió per tancament a pressió, de tal manera que el producte resultant constitueix per un element continu, sense obertures, que realça l'aspecte arquitectònic i estètic de l'acabat i permet obtenir una estanquitat absoluta.

 • Fixació oculta:

  No requereix cap perforació exterior: la unió entre les safates i la seva fixació al suport es resol mitjançant el sistema d’engatillat vertical, el qual es realitza sobre uns clips d'ancoratge especials, el qual punts de fixació queden per sota de la pell exterior.

 • Versatilitat i creativitat sense límits:

  El sistema fa possible elements d'una sola peça de gran longitud (<50 m), que elimina el solapament transversal de les safates i permet garantir la seva aplicació amb pendents inferiors al 2%.

 • Solucions d'elevat aïllament tèrmic i acústic:

  El sistema permet la utilització d'una extensa gamma d'aïllants tèrmics i acústics que permeten oferir un sistema integrat d'elevades prestacions.

 • Manteniment:

  Els materials utilitzats (alumini, coure, zinc, acer prelacat i inoxidable) tenen característiques ben conegudes de durada i resistència a la corrosió i no requereixen, pràcticament, tasques de neteja i manteniment.

Producte

Les safates engatilladas permeten la creació de formes arquitectòniques singulars, gràcies a la seva mal·leabilitat i a la possibilitat de poder-se fabricar en longituds infinites. Com a principal característica podem destacar que s'uneixen mitjançant junta alçada amb l'ajuda d'elements que permeten fixar la safata a la coberta sense perforar-la.

Eurodesign també permet realitzar corbats convexos i peces còniques, podent realitzar les verificacions pertinents " in situ" a fi d'assegurar la perfecta adaptació de les peces al radi de curvatura de la obra.

Eurodesign disposa de clips retenedors per a unió de safata a base de coberta, que ens permeten no haver de perforar amb fixacions la pell exterior de la coberta i gràcies al sistema d'engatillat de la safata els materials es poden expandir lliurement.

Materials i revestiments

La creativitat no té límit amb Eurodesign, en poder fabricar-se en:

 • Alumini natural llis, natural gofrat (textura), lacat RAL o acabats especials.
 • Coure natural, rovellat o prepatinat (envellit).
 • Zenc natural, prepatinat (envellit) Acer galvanitzat, lacat RAL o acabats especials
 • Acer Inoxidable en diferents acabats

No dubti de consultar al nostre Departament Tècnic quin és el material o revestiment mes adequat a l'exposició requerida.

Detalle constructivo Sistema Eurosedign

Europerfil, el seu col·laborador de confiança

... Per tractar-se d'una empresa nacional líder i per proximitat entre el client/arquitecte/ constructora.

...Perquè li oferim altres elements constructius per a façana o suport de coberta deck.

...Per experiència en obres realitzades i per assegurament d'una perfecta execució.

...Per la tasca de prescripció.

Europerfil és el seu col·laborador de confiança.

EUROPERFIL ÉS GARANTIA DE QUALITAT, DE COMPROMÍS I D'ÈXIT

 

Contacti amb nosaltres

Europerfil posa en la seva disposició el servei d'assessorament tècnic, participant des d'un inici, per fer del seu projecte una realitat.

No deixi passar l'oportunitat de conèixer les possibilitats del sistema de Coberta Engatillada EURODESIGN.

Posi's en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic "comercial@europerfil.como truqui’ns al + 34 932 616 333.
 

Fitxa tècnica Eurodesign en acer - Aplicació coberta

Fitxa tècnica Eurodesign en acer - Aplicació façana

Fitxa tècnica Eurodesign en alumini - Aplicació coberta

Fitxa tècnica Eurodesign en alumini - Aplicació façana

Veure referències d'Eurodesign

Veure el catàleg