Emotion Wall

Emotion Wall permet personalitzar es façanes metàl·liques, falsos sostres i revestiments metàl·lics interiors dels seus projectes mitjançant un recobriment imprès que permet convertit-los en un projecte singular.
 
Solucions estètiques de les envolvents Emotion Wall:
 
- Aplicació de grafismes o fotografies
- Identitat corporativa
- Singularitat
- Integració paisatgística i mimetització
- Correcció de l’impacte visual
 
Emotion Wall esta disponible per una àmplia gamma de perfils i panells metàl·lics de façana. 
 
Saber-ne més