Un equip al seu servei

L'equip humà que constitueix Europerfil és la nostra raó de ser. Aquest equip humà és el que imprimeix personalitat als nostres serveis i als nostres productes perquè és ell qui, dia a dia, infon i defensa els nostres valors.

El posicionament d'Europerfil és la resposta a l'actitud d'un equip que, des de l'operador fins al director, des de l'administratiu fins al comercial, des de l'encarregat fins al director de fàbrica, des del capatàs fins al responsable tècnic, busquen donar resposta, amb un alt nivell d'exigència als compromisos adquirits amb els nostres clients.

Assessorament tècnic

Entre els objectius d'Europerfil hi ha el d’oferir el millor servei, donant una atenció i un assessorament tècnic personalitzats. Per aquest motiu posem a la seva disposició una extensa xarxa tècnic-comercial i el nostre departament tècnic, que, quan vostè ho requereixi, l'assessoraran tècnicament sobre la idoneïtat de cada producte i revestiment per al seu projecte, oferint una extensa gamma d'alternatives que encaixin en les seves necessitats tècniques i econòmiques.

A més, per als nostres productes de forjat col·laborant, li oferim el càlcul global que li permetrà optimitzar la composició de la llosa.