ONDAROCK C

Descripció

Panell sandvitx aïllant de llana de roca ONDAROCK C de doble cara metàl.lica d'acer i autoportant per col.locació en cobertes inclinades. Marcat CE (EN 14509). Amb solapament lateral (sistema de fixació vista). Ample útil: 1.000 mm. Gruixos de panell: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 180 i 200 mm. Reacció al foc: A2-s1,d0. Resistència al foc dels panells d'alta densitat: PND*(Gruix: 40 a 60 mm, i 100 a 200 mm), REI90 (Gruix: 80 mm) Resistència al foc dels panells de baixa densitat: PND*(Gruix. 40 a 200 mm) Longituds de fabricació: mínima 2.000 mm/màxima 16.000 mm. Vegeu longitud recomandada a la fitxa tècnica. *PND: Propietats no declarades

Aquest producte es fabrica en: AcerLlana de roca

Solucions