EUROMODUL 44 (Encofrat perdut)

5.172.44

Descripció

Perfil metàl•lic d’encofrat perdut EUROMODUL 44 (5.172.44) d’Europerfil. Alçada de nervi 44 mm, ample útil 860 mm, gruix de 0,75 a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat 320N/mm2 (segons EN 10346) o prelacat (segons XP P 34301 y EN 10169) amb revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir segons DF. Complements auxiliars: junta estanca de polietilè, angles perimetrals de xapa.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions