EUROBASE 40 (Façana)

4.266.40

Descripció

Perfil metàl•lic nervat EUROBASE 40 (4.266.40) d’Europerfil. Alçada de nervi 40mm, ample útil 1065 mm, gruix de 0,6mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: junta estanca de polietilè amb la secció del perfil, translúcid amb la secció del perfil, possibilitat de perforats per sistemes acústics.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions