EUROBASE 67 (Coberta)

4.202.67

Descripció

Perfil metàl•lic nervat EUROBASE 67 (4.202.67) d’Europerfil. Alçada de nervi 67 mm, ample útil 810 mm, gruix de 0,6mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: junta estanca de polietilè amb la secció del perfil, possibilitat de perforats per sistemes acústics.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions