EUROCOVER 34N (Coberta)

4.265.34

Descripció

Perfil metàl•lic nervat EUROCOVER 34N (4.265.34) d’Europerfil. Alçada de nervi 34 mm, ample útil 1060 mm, gruix de 0,6mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Aplicacions en cobertes amb pendent mínim recomanat del 7%. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: junta estanca de polietilè amb la secció del perfil, translúcid amb la secció del perfil, possibilitat de perforats, corbat mecànic Hairgable (radi mínim 450 mm).

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions