EUROFORM 34 (Façana)

4.271.34

Descripció

Perfil metàl•lic nervat EUROFORM 34 (4.271.34) d’Europerfil. Alçada de nervi 34mm, ample útil 1085 mm, gruix de 0,6mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: junta estanca de polietilè amb la secció del perfil, translúcid amb la secció del perfil, aplicació de perforats per il•luminació i ventilació natural.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions