EUROLINE 12 (Façana)

6.190.12

Descripció

Perfil metàl.lic nervat EUROLINE 12 (6.190.12) d’Europerfil. Alçada de nervi 12 mm, ample útil 1140 mm, gruix de 0,6mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: aplicació de perforats per il•luminació i ventilació natural.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions