EUROLINE 300 (Sals sostre)

1.300.24

Descripció

Perfil metàl•lic arquitectònic EUROLINE 300 (1.300.24) d’Europerfil. Alçada de nervi 24mm, ample útil 300 mm*, gruix d'1mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: aplicació de perforats per il•luminació i ventilació natural, cantonades plegades horitzontals i verticals. (*) L’ample pot ser variable.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions