DELFOS 1150 PIR

Descripció

Panell sandvitx de coberta DELFOS 1150 PIR d’Europerfil amb marcat CE (EN14509) i reacció al foc Euroclase B-s1,d0. Nervi central rigiditzador, sistema d’unió encadellat, estanc i fixació oculta mitjançant tapajuntes. Gruixos de panell: 30, 40, 50, 60, 80 i 100mm, ample 1150 mm; compost per xapa exterior i interior d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Aïllament intermedi amb nucli de poliisocianurat (PIR). Destinat a cobertes amb pendent recomanada superior al 7%. Amb el panell es subministra tapajuntes i fixacions autoperforants. Complements auxiliars: solapament transversal, SOLAPAMENT TRANSVERSAL NET, tapeta de panell Delfos per ocultació del cantell d’escuma, remat de carener encunyat.

   Saber-ne més sobre el solapament transversal net per panell Delfos

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions