EUROCOVER 40N (Coberta)

3.341.40

Descripció

Perfil metàl•lic nervat EUROCOVER 40N (3.341.40) d’Europerfil. Alçada de nervi 40 mm, ample útil 1025 mm, gruix de 0,6mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Aplicacions en cobertes amb pendent mínim recomanat del 7%. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: junta estanca de polietilè amb la secció del perfil, translúcid amb la secció del perfil, possibilitat de perforats, corbat mecànic Hairgable (radi mínim 450 mm) o llis* (radi mínim 6000mm només en sentit convex). * Atenció: el procés de corbat causa una reducció de l’ample útil del perfil. Consultar al nostre Departament Tècnic en cas de cavalcaments longitudinals.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions