Grapa DELFOS FV

Descripció

Grapa de fixació per sistemes fotovoltaics sobre els panells sandvitx de coberta Delfos 1150 y Delfos 1000. La grapa DELFOS FV ha estat dissenyada per acoblar-se als nervis del panell Delfos, evitant la seva perforació, per la posterior instal·lació de qualsevol modulació de sistema fotovoltaic en coberta. Sistema patentat. Parell de collament: 8 N·m

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions