MEDEA (Façana)

1.375.74

Descripció

Perfil metàl•lic arquitectònic MEDEA (1.375.74) d’Europerfil. Alçada de nervi 74mm, ample útil 375mm, gruix de 0,70mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: aplicació de perforats per il•luminació i ventilació natural, cantonades plegades verticals.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions