KEFREN 3.2 (Façana)

1.455.89

Descripció

Perfil metàl·lic de façana arqutectònica amb fixació oculta KEFREN 3.2 (1.455.89) d'Europerfil destinat a revestiment de façana simple o sandwich. Possibilitat d'instal.lació en posició horitzontal i/o vertical. Alçada de nervi 89 mm, ample útil 455 mm, gruix de 0,70 mm a 1,20 mm. Perfilat en base d'acer galvanitzat i pre lacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d'Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: aplicació de perforats per solució d’il·luminació i ventilació natural

Aquest producte es fabrica en: Aceraltres materials: alumini, acer inox., corten, coure i llautó, consultar.

Solucions