EUROBAC 80 (Façana)

1.405.80

Descripció

Perfil safata metàl•lic nervat EUROBAC 80 (1.405.80) d’Europerfil. Alçada de nervi 80mm, ample útil 405 mm, gruix de 0,6mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Safata autoportant a grans llums entre suports (entre 2,5 i 6,5 metres). Complements auxiliars: possibilitat de perforats per sistemes acústics Eurosilence y Europhone.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions