EUROBASE 106 (Coberta Deck)

3.250.106

Descripció

Perfil metàl•lic nervat EUROBASE 106 (3.250.106) d’Europerfil. Perfil autoportant a grans llums entre suports (entre 4,5 i 7,5 m*). Alçada de nervi 106mm, ample útil 750 mm, gruix de 0,6mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: junta estanca de polietilè amb la secció del perfil, translúcid amb la secció del perfil, possibilitat de perforats per sistemes acústics, corbat mecànic llis** (radi mínim: 40m per perfil d’1mm de gruix. Altres gruixos consultar). * Segons amplada dels suports. Fitxa tècnica corresponent a ample dels suports de 60mm. Amples de 120 i 160 mm, consultar al nostre Departament Tècnic. **Atenció: el procés de corbat causa una reducció de l’ample útil del perfil. Consultar al nostre Departament Tècnic en cas de cavalcaments longitudinals.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions