EUROMODUL 44 (Façana)

5.172.44

Descripció

Perfil metàl•lic arquitectònic EUROMODUL 44 (5.172.44) d’Europerfil. Alçada de nervi 44mm, ample útil 860 mm, gruix de 0,6mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: junta estanca de polietilè amb la secció del perfil, translúcid amb la secció del perfil, aplicació de perforats per il•luminació i ventilació natural, corbats mecànics Hairgable (radi mínim 450 mm).

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions