GIZA (Façana)

1.400.85

Descripció

Perfil metàl•lic arquitectònic GIZA (1.400.85) d’Europerfil. Alçada de nervi 85mm, ample útil 400mm, gruix de 0,70mm a 1,2 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: aplicació de perforats per il•luminació i ventilació natural. Fotografia superior cedida per GHK.

Aquest producte es fabrica en: Aceraltres materials: alumini, acer inox., corten, coure i llautó, consultar.

Solucions