EUROBAC 150 (Façana)

1.600.150

Descripció

Perfil safata metàl•lic nervat EUROBAC 150 (1.600.150) d’Europerfil. Alçada de nervi 150mm, ample útil 600 mm, gruix de 0,6mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Safata autoportant a grans llums entre suports (entre 4 i 8 metres). Complements auxiliars: possibilitat de perforats per sistemes acústics Eurosilence y Europhone.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions