EUROFORM 23 (Façana)

4.286.23

Descripció

Perfil metàl•lic nervat EUROFORM 23 (4.286.23) d’Europerfil. Alçada de nervi 23 mm, ample útil 1145 mm, gruix de 0,6mm a 1,20 mm. Perfilat en base d’acer galvanitzat i prelacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d’Europerfil a definir per la DF. Marcat CE (EN 14782). Complements auxiliars: junta estanca de polietilè amb la secció del perfil, aplicació de perforats per il•luminació i ventilació natural.

Aquest producte es fabrica en: Acer

Solucions